1,2 % PARAMA
MIELI LIETUVOS ŠIRDIES ASOCIACIJOS NARIAI, BIČIULIAI, RĖMĖJAI,
Nuoširdžiai dėkojame, kad kiekvienais metais 1,2% gyventojų metinių pajamų mokesčio
skiriate Lietuvos širdies asociacijai. Ši finansinė parama – didelė paspirtis rengiant
edukacines programas, ruošiant bei spausdinant leidinius, organizuojant visuomenės
informavimo renginius bei mokomuosius renginius sveikatos priežiūros specialistams.
Kreipiamės į Jus prašydami skirti 1.2 proc. GPM paramą ir 2024 m. (už 2023 metus).
1,2 % GPM galite skirti iki 2024 m. gegužės 1 d. Prašymus galima pateikti tik
elektroniniu būdu per VMI Elektroninę deklaravimo
sistemą (www.deklaravimas.vmi.lt) EDS.
PARAMOS SKYRIMAS INTERNETU
1. Prisijunkite prie elektroninio deklaravimo sistemos EDS.
2. Junkitės per savo banką arba elektroninius valdžios vartus.
3. Kairėje pusėje spustelėkite „Pildyti formą“, tuomet – „Prašymas skirti paramą“.
4. Spustelėkite „Forma elektroniniam pildymui“.
5. Paramos gavėjas – Lietuvos širdies asociacija.
6. Gavėjo identifikacinis numeris 191764012.
7. Paramos dydis ‒ 1,2 proc.
8. Užpildę duomenis, spustelėkite „Pateikti deklaraciją“.
Mokesčio dalies paskirtis – parama Lietuvos širdies asociacijai.
Pagarbiai, LŠA